kosten en contracten 2022

Op deze pagina vind je alle relevante informatie over de kosten van je behandeling en met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben. Mocht je na het lezen van deze informatie toch nog vragen hebben, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Hoeveel kost je behandeling?

Wanneer je behandeling begint, is het niet meteen duidelijk hoe je behandeling eruit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel je behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel (de zorgprestatie) van de behandeling is door de overheid een maximale tarief bepaald.

Er zijn veel verschillende tarieven. Dit komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige.
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

Waar vind ik de maximale tarieven?

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vind je alle maximale tarieven. Het kan zijn dat je op je rekening iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wil je weten welke prijzen er precies voor jou gelden? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Als je de tarievenzoeker gebruikt, maak dan de volgende keuzes:

  • Setting – Wij leveren zorg binnen ‘Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair’ en ‘Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair’.
  • Beroepscategorie – Binnen ons team zijn (bijna) alle beroepscategorieën vertegenwoordigd.
  • Consulttype – Je behandeling start altijd met het consult type diagnostiek en zal daarna overgaan naar behandeling.
  • Tijdsduur – De duur van de gesprekken is afhankelijk van je hulpvraag.

Eigen risico

De zorg die wij leveren, telt mee voor het wettelijke verplichte eigen risico.

Het wettelijk verplichte eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dit is het maximale bedrag dat door je zorgverzekeraar berekend wordt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Voor 2022 is dat € 385,-. Dit betekent dat je de eerste € 385,- die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten.

Wanneer krijg ik een rekening?

Wij sturen elke maand een rekening. Op deze rekening kun je precies zien wanneer en door wie je bent behandeld en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die makkelijk gecontroleerd kan worden. Als we een contract hebben met je zorgverzekeraar sturen we de rekening naar je zorgverzekeraar en anders dien je de rekening zelf in bij hen.

Welke zorgverzekeraars zijn er?

Nederland kent op dit moment 11 zorgverzekeraars (concerns) die bestuurder zijn voor één of meerdere labels, verzekeraars en/of volmachten.

De vier grootste zorgverzekeraars zijn: Zilveren Kruis (Achmea), VGZ, CZ en Menzis. Van iedereen die verplicht is een zorgverzekering te kiezen, is 85 % verzekerd bij één deze vier.

Op deze pagina vind je meer informatie en onafhankelijk advies.

Elk merk bij de zorgverzekeraars heeft een unieke UZIVO code. Check hieronder de UZIVO code van je verzekeraar met je zorgpolis. Zo ben je er zeker van of wij wel of geen contract hebben met je zorgverzekeraar.

Met wie hebben wij een contract?

Hieronder vind je per zorgverzekeraar of wij een contract hebben afgesloten. Als wij geen contract hebben afgesloten met je verzekeraar, adviseren we je om een restitutiepolis te nemen. Met een restitutiepolis heb je keuze vrijheid en wordt de zorg vergoed.

Staat je zorgverzekeraar niet op deze pagina, dan hebben we waarschijnlijk geen contract afgesloten. We adviseren je contact op te nemen met je zorgverzekeraar wat zij eventueel wel van onze zorg vergoeden.

UZIVO-code 0101 | 0736 | 3334 | 3361 | 7095

Met deze verzekeraar hebben wij wel een contract afgesloten.We hebben realistische afspraken ten aanzien van SGGZ-zorg kunnen maken. Wij sturen je rekening rechtstreeks naar VGZ.

Klik hier om naar de contactinformatie van VGZ te gaan.

UZIVO-code 3332 | 3333

Met deze verzekeraar hebben wij wel een contract afgesloten. Let op! De duur van je behandeling is door de verzekeraar wel gelimiteerd. Wij sturen je rekening rechtstreeks naar Menzis.

Klik hier om naar de contactinformatie van Menzis te gaan.

UZIVO-code 3344 | 7029 | 7037

Met deze verzekeraar hebben wij wel een contract afgesloten.We hebben realistische afspraken ten aanzien van SGGZ-zorg kunnen maken. Wij sturen je rekening rechtstreeks naar DSW.

Klik hier om naar de contactinformatie van DSW te gaan.

UZIVO-code 7085

Met deze verzekeraar hebben wij wel een contract afgesloten.We hebben realistische afspraken ten aanzien van SGGZ-zorg kunnen maken. Wij sturen je rekening rechtstreeks naar Zorg & Zekerheid.

Klik hier om naar de contactinformatie van Zorg & Zekerheid te gaan.

UZIVO-code 3343

Met deze verzekeraar hebben wij wel een contract afgesloten.We hebben realistische afspraken ten aanzien van SGGZ-zorg kunnen maken. Wij sturen je rekening rechtstreeks naar ONVZ.

Klik hier om naar de contactinformatie van ONVZ te gaan.

UZIVO-code 3363

Met deze verzekeraar hebben wij wel een contract afgesloten.We hebben realistische afspraken ten aanzien van SGGZ-zorg kunnen maken. Wij sturen je rekening rechtstreeks naar SZVK.

Klik hier om naar de contactinformatie van SZVK te gaan.

UZIVO-code 9018

Met deze verzekeraar hebben wij geen contract afgesloten. Je kan wel bij ons in zorg komen. Wij adviseren je om je goed te laten informeren door ASR over wat zij vergoeden en welke aanvullende voorwaarden er gelden. Wij adviseren je, indien mogelijk, om een restitutiepolis af te sluiten.

Klik hier om naar de contactinformatie van ASR te gaan.

UZIVO-code 3336

Met deze verzekeraar hebben wij geen contract afgesloten. Je kan wel bij ons in zorg komen. Wij adviseren je om je goed te laten informeren door Ditzo over wat zij vergoeden en welke aanvullende voorwaarden er gelden. Let op! Bij Ditzo moet je toestemming krijgen om bij ons in zorg te komen. Wij adviseren je, indien mogelijk, om een restitutiepolis af te sluiten.

Klik hier om naar de contactinformatie van Ditzo te gaan.

UZIVO-code 0201 | 7053

Met deze verzekeraar hebben wij geen contract afgesloten. Je kan wel bij ons in zorg komen. Wij adviseren je om je goed te laten informeren door OHRA over wat zij vergoeden en welke aanvullende voorwaarden er gelden. Wij adviseren je, indien mogelijk, om een restitutiepolis af te sluiten.

Klik hier om naar de contactinformatie van OHRA te gaan.

UZIVO-code 9664 | 0104 | 7119 | 9991

Met deze verzekeraar hebben wij geen contract afgesloten. Je kan wel bij ons in zorg komen. Wij adviseren je om je goed te laten informeren door CZ over wat zij vergoeden en welke aanvullende voorwaarden er gelden. Wij adviseren je, indien mogelijk, om een restitutiepolis af te sluiten.

Klik hier om naar de contactinformatie van CZ te gaan.

UZIVO-code 3311

Met deze verzekeraar hebben wij geen contract afgesloten. Je kan wel bij ons in zorg komen. Wij adviseren je om je goed te laten informeren door Zilveren Kruis over wat zij vergoeden en welke aanvullende voorwaarden er gelden. Wij adviseren je, indien mogelijk, om een restitutiepolis af te sluiten.

Klik hier om naar de contactinformatie van Zilveren Kruis te gaan.