privacy

Privacyverklaring

Voor jouw behandeling bij Splinter, hebben we gegevens van je nodig. Natuurlijk wil je dat je gegevens veilig zijn en vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen welke gegevens we verwerken en hoe we met die gegevens omgaan.

Welke gegevens verwerken wij?

Voor je behandeling hebben wij allereerst gegevens nodig om je te kunnen identificeren. Hieronder vallen gegevens als je naam, adres, mailadres en telefoonnummer. Daarnaast zijn wij door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht een dossier aan te leggen met daarin gegevens over je gezondheid. Deze gegevens worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming omschreven als ‘bijzondere persoonsgegevens’ en verdienen extra bescherming.

Zolang je op de wachtlijst staat, zijn je gegevens zichtbaar voor onze behandelaars. Ben je eenmaal onder behandeling, dan is je dossier uitsluitend toegankelijk voor je behandelaar(en) en in noodgevallen voor een vervanger, allen zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Medewerkers die betrokken zijn bij het beheer van je behandeling, kunnen uitsluitend gegevens zien die voor hun werk noodzakelijk zijn en alle medewerkers hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Wanneer het belangrijk is om je gegevens met een ander buiten onze organisatie te delen, dan vragen we daarvoor je toestemming. Je kunt, via je eigen beveiligde ‘Mijn Splinter’ omgeving je toestemmingen beheren. Ga naar https://mijnsplinter.nl

Voor meer gedetailleerde informatie over het verwerken van de gegevens uit je dossier vind je in de behandelovereenkomst. www.splinter.care/behandelovereenkomst.

Het delen van gegevens met de Zorgverzekeraar en de NZa

Organisaties in de geestelijke gezondheidszorg zijn verplicht om informatie over de zorgvraagtypering met De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te delen. De NZa gebruikt deze informatie om de bekostiging van ggz-zorg in de toekomst verder te verbeteren.
De informatie die wij voor dit doel doorgeven is zodanig versleuteld dat deze niet tot een persoon herleidbaar is.

Bij het indienen van een zorgdeclaratie, worden de volgende gegevens gedeeld met je zorgverzekeraar; de hoofdgroep van je diagnose en een inschatting van de zorgzwaarte.

Als je niet wenst dat deze informatie wordt gedeeld met de NZa of je verzekeraar, dien je een extra privacyverklaring op te stellen. Zonder een geldig ondertekende privacyverklaring zijn wij wettelijk verplicht om deze gegevens te verstrekken. In je ‘Mijn Splinter’ omgeving vind je onder Dossier TOESTEMMING meer informatie hoe je de privacyverklaring kan toevoegen aan je dossier.

Bewaren van je gegevens

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is bepaald dat wij je dossier 20 jaar moeten bewaren vanaf het tijdstip van de laatste wijziging. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om je dossier te beschermen tegen inzage door onbevoegden en onbedoelde wijziging of vernietiging.

Inzage, rectificatie en verwijderen gegevens

Je persoonsgegevens en een deel van je dossier, kun je inzien via je ‘Mijn Splinter’ omgeving.  Sommige gegevens kun je hier zelf aanpassen. Staan er onjuistheden die je niet zelf kunt aanpassen, of wil je dat wij gegevens van je verwijderen, dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij je behandelaar. Ook kan je via je behandelaar eenmalig kosteloos een kopie van je dossier opvragen. Op een verzoek krijg je altijd binnen 14 dagen antwoord.

Vragen of klachten

Wanneer je vragen hebt of een klacht over hoe wij met je gegevens omgaan, bespreek deze dan eerst met je behandelaar. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je onze functionaris gegevensbescherming (FG) benaderen via Fg-splinter@avg-compleet.nl. Ook kun je de Autoriteit Persoonsgegevens vragen om advies of bemiddeling. Informatie hierover vind je op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beroepscode

Psychologen en psychiaters moeten zich houden aan regels bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft deze regels in een beroepscode vastgelegd. Meer informatie over de beroepscode voor psychologen vind je op de website van het NIP. Voor de beroepscode van psychiaters verwijzen wij je naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP).