privacy

Privacy

Alles wat je binnen de behandeling aan informatie geeft, valt onder de privacywet (WBP) en het medisch beroepsgeheim (WGBO). Wij verstrekken alleen informatie aan derden als jij hiervoor schriftelijk toestemming gegeven hebt. Indien er gevaar dreigt voor jou of anderen in je omgeving zijn wij verplicht om hier melding van te maken. Lees hier meer over het beroepsgeheim van de zorgprofessional.

Privacy verklaring

Splinter gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Splinter deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Splinter bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Splinter houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Splinter vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Splinter informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Splinter informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Splinter informeert patiënten indien Splinter bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. Lees hier meer over hoe wij je persoonsgegevens verwerken.

Beroepscode

Psychologen en psychiaters moeten zich houden aan regels bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft deze regels in een beroepscode vastgelegd. Meer informatie over de beroepscode voor psychologen vind je op de website van het NIP. Voor de beroepscode van psychiaters verwijzen wij je naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP).